Η διεύθυνσή μας
POLIS-21, Σπαθαρικού 5, Mέσα Γειτονιά, Λεμεσός, 4004, ΚΥΠΡΟΣ
Το fax μας
+357 25 343484
Το mail σας
info@artdrop.net
Web
http://www.artdrop.net